Categoria «El pessebre és un món»

El món del pessebre és tan ric que qualsevol iniciativa per divulgar-lo, per incentivar-ne la recerca o per promoure'n la reflexió és benvinguda. El pessebre és un món del que val la pena gaudir-ne, i compartir-lo. Això és el que volem fer amb aquest espai.

Col•lectiu El bou i la mula

 

La paritat al pessebre

El pessebre és una tradició que ha anat evolucionant al llarg de la història. El pessebre ha anat incorporant elements que, d’una manera o altra, representen la societat del seu moment. I també n’ha anat traient. En un moment donat, per exemple, es va afegir al pessebre la figura del caçador amb escopeta. Ara aquesta …

Mite, ritu i utopia al pessebre

He acabat de llegir el llibre de Josep Oton Interioridad y espiritualidad. El capítol 17 el dedica a reflexionar sobre la força significativa del mite, sobre l’eficàcia del ritu i sobre el poder transformador de la utopia. El capítol m’ha fet pensar en el pessebre, en la seva evolució i en les seves perspectives de …

Herodes i els innocents

L’evangelista Mateu introdueix en el relat de la infància de Jesús l’episodi en que els savis que venen d’Orient visiten el rei Herodes, que va ser rei de Judea, Galilea, Samaria i Idumea des del 40 al 4 aC). El rei Herodes, molest per que els savis havien vist una estrella que els anunciava el …