Categoria «La devocioteca»

A la Devocioteca es guarden i difonen aquelles manifestacions de religiositat i de devoció popular que han tingut o tenen alguna significació per a la comunitat que les ha practicat, o que encara les practica, en l’àmbit territorial de parla catalana. En ocasions es tracta de manifestacions pietoses col·lectives i d’altres són formes més íntimes d’expressar la veneració per la Mare de Déu, un sant o santa.

Joan Arimany i Juventeny és gestor cultural especialitzat en religiositat popular. Des de fa més d’una dècada es dedica a recollir i difondre les mostres de pietat mitjançant les xarxes socials, Internet i mitjans de comunicació. Actualment manté el web Dulia (http://www.joanarimanyjuventeny.cat) dedicat a les relíquies de sants a Catalunya.

 

Els Sants històrics catalans

Els sants històrics catalans són aquells dels quals, de forma indubtable, és té la certesa de la seva existència real i física a Catalunya segons referències documentals. En aquest sentit, s’agrupen per la seva condició: màrtirs, bisbes, fundadors, destacats membres d’ordes religiosos. S’interpreta que ha estat santa o sant històric català aquell que ha nascut, …

Els reliquiaris

Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents; i en podem admirar de produïts per la mà d’un artista, orfebre o  artesà …

Els exvots

La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada, entre la sorpresa i certa repulsió, a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d’estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d’altres objectes de diversa tipologia. …