Categoria «Món Capmany»

Aureli Capmany i en Patufet

L’any 1903, Aureli Capmany es troba en una reunió d’amics al Foment Autonomista Català i allà sorgeix la idea i el projecte d’editar una publicació adreçada al públic infantil. És la revista infantil batejada amb el nom d’En Patufet.  La voluntat i l’objectiu de la revista és la d’entretenir tot formant i educant a l’hora …

Aureli Capmany: l’arxiver

Aureli Capmany va néixer en una família que regentava una botiga amb obrador dedicada a la cistelleria situada al barri del Born.  Ell mateix es reconeix d’ofici cisteller i així ho fa constar en documents oficials.  Fa l’aprenentatge de l’ofici cap als 14 anys, quan deixa els estudis i es posa a treballar. Més endavant, …

Aureli Capmany, el mestre

L’activitat pedagògica d’Aureli Capmany és força desconeguda. Capmany té voluntat de mestratge, de traspassar o transferir coneixements.  I aquesta voluntat es fa palesa en part de la seva obra i en l’exercici de la tasca de mestre en la qual es defensa l’ús de la cançó, la dansa, el joc, la paraula, el teatre i …