Categoria «Paraula de joc»

Capítol de material

INTRODUCCIÓEn aquest capítol volem destacar totes aquelles paraules que el mestre Pompeu Fabra va trobar per referir-se a tot allò o tots aquells elements que les persones utilitzem per jugar. A vegades poden ser elements pròpiament com joguines, però a vegades poden ser elements que per si mateixos no són joguines. PARAULES: DEFINICIONS I CURIOSITATSEntre …

Acció

INTRODUCCIÓEn aquest capítol introduïm una de les paraules que trobem a la definició del concepte joc per un dels estudiosos més importants en el seu moment i que es diu Johan Huizinga. Huizinga defineix joc com una acció que es desenvolupa dins de certs límits de lloc, de temps, i de voluntat, seguint certes regles …

Joc d’infants

INTRODUCCIÓEn aquest capítol introduïm paraules relacionades amb Joc d’infants o joc infantil, és a dir, paraules que ens relacionen llengua i joc per infants tot i que alguna d’elles es pugi usar en un altra categoria que no sigui la pròpiament infantil. Aquestes paraules segons Pompeu Fabra relacionen nens i nenes amb la seva activitat …