Categoria «Paraula de joc»

Joguina

INTRODUCCIÓEn aquest capítol ens referim específicament a uns elements de material molt concrets i que tenim identificats com a ús exclusiu per jugar i per això deixa de ser anomenat pròpiament material per passar a ser, amb identitat pròpia, una joguina. PARAULES: DEFINICIONS I CURIOSITATSEntre les paraules més desconegudes, hem escollit les següents: BALÓ – …

Jocs de taula

INTRODUCCIÓ En aquest capítol ens endinsarem a través de les paraules en el món fantàstic del joc de taula. Moltes de les paraules que trobarem pertanyen a jocs clàssics, elements de joc o jocs de taverna, es a dir , jocs en què hi jugaven generacions anteriors en el seu espai de joc que era …

Introducció

Heu tingut mai curiositat per saber què volen dir algunes paraules? Què vol dir joc? És correcte deport? Totes aquestes coses i més les podeu saber gràcies al diccionari. L’any 1932 en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana. Un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna. …